Застраховка Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на летателни апарати е предназначена за всички, чиито основен предмет на дейност е превоз на пътници или товари по въздух.

Застраховката осигурява покрите върху:

  • гражданска отговорност към трети лица;
  • гражданска отговорност към пътници и багажи за телесно нараняване вследствие злополука (независимо дали е с фатални последици) на пътници при качване в самолета, на борда на самолета или при слизане от същия;
  • гражданска отговорност към пътници и багажи за загуба или увреждане на багаж и / или лични вещи на пътници, произтичащи от злополучно събитие със самолета.