Чрез застраховка Отговорност на собственици и оператори на летища, собствениците / оператори на летищни комплекси ще могат спокойно да посрещнат евентуално понесени материални или нематериални щети настъпили на територията на дадено летище или съответно на борда на самолет, зареждан с техен кетеринг.

Застраховка Отговорност на собственици и оператори на летища осигурява застрахователно покритие за:

  • телесно увреждане включително смърт;
  • имуществено увреждане.