Застраховката гражданска отговорност не застрахова имущество, а застрахова отговорностите, които носим като притежатели и използвайки на автомобил. Гражданска отговорност е задължителна застраховка и има голяма обществена значимост, тъй като защитава интересите на лица, пострадали при катастрофа. Застраховка Гражданска отговорност осигурява финансова защита на лицето, причинило пътно-транспортно произшествие, тъй като не то, а неговият застраховател изплаща дължимото обезщетение по силата на застраховката. При сключена застраховка Гражданска отговорност застрахователят се задължава да покрие отговорността на застрахования за причинени от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица в рамките на застрахователните суми, посочени в договора.

Максималната сума, която застрахователното дружество би платило в случай на настъпване на застрахователна ситуация, се нарича лимит на отговорност. Минималният лимит на отговорност се определя от Комисията за Финансов Надзор и за 2008 година лимитите са следните:

  • за имуществени щети до 200 000 лв,
  • за не имуществени щети, при които е пострадало само едно лице до 700 000 лв,
  • в случаите на две или повече пострадали лица лимитът е до един милион лева.

Гражданска отговорност е задължителна застраховка почти в цял свят.
Ако при възникнало ПТП виновният водач няма застраховка Гражданска отговорност, Гаранционният фонд изплаща обезщетения в следните три случая:

  • при липса на ГО се изплаща обезщетение на невинно пострадалия за имуществени и неимуществени вреди
  • когато са причинени телесни увреждания и моторното превозно средство е неидентифицирано. /Кола блъска човек и изчезва като пострадалият не е видял номера./ В този случай не се плаща за вреди на имущество.
  • когато МПС-то има Гражданска отговорност, но пътно-транспортно произшествие е причинено от лице, което е откраднало колата. И в този случай обезщетението се изплаща от Гаранционния фонд.

В случаите, когато водачът е известен, Гаранционният фонд предявява регресен иск към него за възстановяване на сумата. /Шофьорът без ГО и крадецът ще трябва да възстановят изпратените обезщетения от Гаранционния фонд, които, особено за неимуществени щети, възлизат на хиляди лева./
Освен по Гражданска отговорност от Гаранционния фонд се изплащат и обезщетения по задължителната застраховка Злополука, когато превозвачът не е имал застраховка.

Ако шофирате без да имате задължителната застраховка гражданска отговорност, то при проверка от КАТ ще ви бъде отнет талона и ще можете да си го получите обратно след като представите валидна полица за застраховка гражданска отговорност. Освен това ви грози и глоба от 100 до 1000 лв в зависимост дали автомобила е се притежава от частно лице или от фирма. Също за размера на глобата има значение дали това е първото ви такова нарушение.