Застраховка Злополука на местата в МПС покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на трайна загуба на трудоспособност или смърт в резултат на злополука, настъпили вследствие на ПТП. Застрахователното покритие се простира от момента на качването в МПС до момента на слизане от него.
Застрахователната сума се определя от клиента при следните лимити:

  • От 1 000 лв. – до 50 000 лв. за едно увредено лице

Пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от определения процент трайна загуба на трудоспособност. При настъпване на най-лошото събитие обезщетението се изплаща в пълен размер на законните наследници.