Застраховка Каско е автомобилна застраховка защитаваща автомобила ви срещу голямо множество от рискове. Застраховката автоКаско има за цел да осигури получаване на обезщетение при нанесени щети на автомобила на лицето, сключило тази застраховка. Тази застраховка има различни наименования в зависимост от застрахователя – Автокаско, Бонус каско, Евро каско и други.

Каско не покрива имуществени или неимуществени щети, нанесени на трети лица, както е при Гражданската отговорност.

Застрахователят изплаща обезщетение по застраховката автоКаско, независимо от това дали водачът е виновен за щетата.

Предмет на застраховане по застраховка Каско на МПС са моторни превозни средства (МПС) с български държавни регистрационни номера, преминали редовен годишен технически преглед, валиден към момента на сключване на застрахователния договор.
Застраховани лица са собственици на МПС с постоянен или настоящ адрес в Република България.
Застраховката автоКаско на МПС покрива рисковете:

 • пожар и природни бедствия
 • пътно транспортно произшествие
 • злоумишлени действия на трети лица
 • кражба на цяло МПС
 • грабеж на цяло МПС

Дори и да имате пълно каско, покриващи всички рискове, включително кражба и грабеж, застрахователите няма да изплатят суми за кражба на следните компоненти:

 • аксесоари,принадлежности и оборудване на превозното средство;
 • колела, джанти, гуми, тасове и др.
 • мек таван, гюрук или конструкцията му;
 • демонтиращи се части, възли, детайли и агрегати на автомобила;
 • подвижно монтирани принадлежности;
 • неподвижно монтирано аудиооборудване ( има застраховки специално за автотехниката на автомобилни аудиоуеди)
 • части, възли и детайли на МПС, непредставени за оглед или непритежаващи пасивна маркировка
 • и др.