Застраховка Безработица е нов продукт за нашия пазар, осигуряващ застраховарелно покритие върху риска от необслужване на ипотечни и потребителски кредити. На всички кредитоискатели се предлага да се възползват от застраховката.

Тя предоставя спокойствие на кредитополучателя и семейството му, че при настъпването на някои непредвидими събития – временна и постоянна нетрудоспособност, смърт и безработица – плащанията по кредита са обезпечени и това няма да наруши семейния бюджет.

Застраховка Безработица е механизъм за посрещане на финансови затруднения при най-тежките житейски ситуации, които могат да възникнат, покривайки следните рискове: смърт (при заболяване и злополука); инвалидизация (над 70%); продължителни болнични (временна неработоспособност) и безработица вследствие на уволнение.