Групова спестовно осигурителна програма Ви предоставя възможност за надеждно и изгодно натрупване на капитал. Този капитал се формира, както от Вашите вноски, така и от разумните инвестиции.

„Групова спестовно осигурителна програма“ е най-доброто решение за защита от непредвидени обстоятелства. Ако с Вас се случи нещо, било то злополука, инвалидност или най-лошото, ще се изплати на Вас или Вашите близки обезщетение, което гарантира финансова сигурност.