Чрез застраховка Злополука и заболяване се осигурява застрахователно покритие за застрахователните рискове:

  • Смърт вследствие трудова злополука;
  • Трайна загуба на трудоспособност вследствие трудова злополука.

Застраховка Злополука и заболяване е подходяща за всички служители във Вашата фирма. Чрез този тип застраховка Вие им осигурявате финансова помощ, тогава, когато те най-много се нуждаят от нея – при настъпване на злополука или заболяване, за събития свързани с живота, здравето и трудоспособността на Застраховния.