Чрез застраховка Медицински разноски се осигурява застрахователно покритие за събития свързани с живота, здравето и трудоспособността на Застраховния. Застраховката осигурява покритие за следните застрахователните рискове:

  • Смърт вследствие злополука;
  • Трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука;
  • Временна загуба на трудоспособност вследствие злополука.

Застраховка Медицински разноски е подходяща за физически лица.