Засраховка Рискова Живот е предназначена за :

  • всяко частно лице, което мисли за спокойствието на близките си;
  • всеки работодател, който мисли за сигурността на служителите си;
  • за лица, практикуващи рискови дейности и хобита.

Подходяща е както за индивидуално застраховане, така и за групово. Със сключването на застраховката вие осигурявате, застрахователно покритие за Вас, Вашето семейство или служители.