Чрез индивидуалната спестовна застраховка Живот се осигурява лична инвестиция, осигуряваща гарантиран капитал при изтичане на застраховката. Ежегодно се натрупва допълнителна доходност, ефективна защита срещу непредвидени ситуации за дълъг период от време, данъчни преференции както за гражданите, така и за работодателите.

Съществува възможност за избор на валутата на застраховката между лева, евро и щатски долари. Има възможност за ежегодно увеличаване на застрахователната сума с цел да се предпази от натрупаната годишна инфлация и възможност натрупаната сума при изтичане да се получава като месечна рента за определен период от време.