Чрез застраховка Битова злополука се осигурява застрахователна защита на физически лица /български и чуждестранни граждани/.

Застраховка Битова злополука осигурява покритие на следните основни застрахователни рискове:

  • смърт в резултат на битова злополука;
  • трайна загуба на трудоспособност в резултат на битова злополука.
  • временна загуба на трудоспособност в резултат на битова злополука;
  • действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар.

Застраховката важи единствено за събития, настъпили на територията на Република България.