Обект на застраховка Злополука на гости в хотели са български или чуждестранни граждани, отседнали в хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи, туристически спални, както и палатки и каравани в къмпинги или други места за подслон на територията на Република България.

Застрахователят е отговорен за събития, настъпили на територията на хотела и прилежащите му територии, както и по време на кратки екскурзии на госта в страната и/или чужбина, когато не е прекратена регистрацията му в хотела

Чрез застраховка Злополука на гости в хотели се покриват следните застрахователни рискове:

  • Смърт вследствие злополука;
  • Трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука;
  • Медицински разноски, вследствие злополука или акутно заболяване;
  • Разноски за репатриране, вследствие злополука или акутно заболяване;
  • Частична или пълна загуба на личен багаж вследствие пожар, природни бедствия или кражба чрез взлом от мястото за подслон;
  • Гражданска отговорност на госта за имуществени и/или неимуществени вреди към трети лица.