Застраховка Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения е подходяща за лица, ползващи спортни или развлекателни съоръжения, посетители на културни, развлекателни и други мероприятия, притежаващи билети или абонаментни карти.

Застрахователят носи отговорност върху живота и трудоспособността на застрахованите за събития, станали на територията или на прилежащата територия на която се ползва спортното съоръжение, залата или мястото на мероприятието.

Чрез застраховка Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения се покриват следните застрахователни рискове:

  • Смърт вследствие злополука;
  • Трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука;
  • Медицински разноски вследствие злополука.