Застраховка Злополука на пътниците в обществения транспорт е застраховка със задължителен характер, съгласно действащото законодателство на Република България за всички, които извършват обществен превоз:

  • таксиметрови автомобили;
  • релсови превозни средства;
  • тролейбуси и автобуси;
  • въздухоплавателни средства;
  • всички видове морски и речни плавателни съдове;
  • въжени линии и влекове.

Обект на застраховане са пътниците, служителите от полицията и други контролни органи, както и лица, в т.ч. и децата, имащи право на безплатно пътуване в средствата за обществен транспорт, снабдени с билети и карти или имащи право на безплатно пътуване, намиращи се в превозното средство или в непосредствена близост до него преди качване или след слизане.

Чрез застраховка Злополука на пътниците в обществения транспорт се осигурява покритие на следните застрахователни рискове:

  • смърт вследствие злополука;
  • трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука.

Застраховката е валидна за територията на Република България.