Чрез застраховка Злополука на спортисти се осигурява застрахователна защита на лица, активно практикуващи спорт на аматьорски или професионални начала в спортни или фитнес зали, центрове, клубове, спортни отбори, съюзи и федерации, както и за длъжностни лица, имащи отношение към организацията, подготовката и участието на спортистите в учебно-тренировъчния и състезателeн процес в отбора, клуба, съюза или федерацията.

Застраховката може да бъде индивидуална или групова. Основните рискове, които се покриват чрез застраховка „Злополука на спортисти“ са:

  • смърт в резултат на злополука;
  • трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука.

Основното покритие е валидно за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете.