Застраховка Злополука на учащи е подходяща за деца в детски ясли и градини, ученици в начални и средни училища, студенти във висши учебни заведения, както и за административния, преподавателския и помощния персонал, работещ в тях.

Застраховката може да се сключва индивидуално и групово.
Основните рискове, които се покриват посредством Застраховка Злополука на учащи са:

  • смърт в резултат на злополука;
  • трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука;
  • медицински разходи (включително разходи за болничен престой), но за не повече от 30 дни от датата на злополуката;
  • разходи за издирване, спасяване и транспортиране до най-близкото болнично заведение в резултат на злополука.

Застраховката е валидна както на територията на учебното (възпитателно) заведение, така и извън него за територията на Р. България.