Застраховката Домашно имущество защитава вашия дом срещу кражба, грабеж, пожар и природни бедствия, земетресение и злоумишлени действия (например чупене на стъкла).

Застраховката се предлага с различно покритие в различните застрахователни компании. Почти всички застрахователи предлагат различни клаузи, чрез които можете да застраховате домашното имущество срещу различни рискове, включващи или изключващи определени покрития. Обикновено в основното застрахователно покритие не е включена клаузата за защита на земетресение.

Недвижимо имущество, което може да застраховате:

 • жилищни сгради;
 • вилни сгради;
 • стопански сгради, гаражи, работилници, градински постройки и др.;
 • съоръжения от специален тип като сателитни антени, слънчеви отоплителни инсталации, оранжерии, гъбарници, плевници, сгради за отглеждане на птици или животни, кладенци, външни чешми, огради и др.

Движимо имущество, което може да застраховате:

 • общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството;
 • битови електроуреди;
 • аудиовизуална и електронна техника;
 • стопанско имущество – селскостопански машини, инвентар и продукция, строителни машини, инструменти, материали и др.;
 • произведения на изкуството с висока художествена стойност, скъпи облекла, кожени палта, маркови дрехи и др.

Застраховка Домашно имущество покрива материални щети, причинени от:

 • пожар, включително последиците от гасенето на пожара;
 • експлозия на съд под налягане;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • авария на ВиК;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;
 • кражба чрез взлом;
 • земетресение.