Чрез застраховка Пари се осигурява застрахователно покритие за всички застрахователни рискове за загуба или повреда на пари съхранявани в:

  • Каса или касов апарат /през работно време/;
  • Каса /в извънработно време/;
  • Трезор на банка – по време на движение от или до обекта, от оторизирани за това служители с използвани за целта превозни средства с осигурена охрана;
  • Пари на път.

Застраховката е валидна за територията на застрахованите помещения и включва загуба или вреда на парични средства причинена от застрахован по полицата риск, в работно време и при надзор от страна на Застрахования или негови служители, и в извънработно време и оставени без надзор, но при условие, че парите се съхраняват в каса или трезор.