Чрез комбинирана застраховка „Офиси и търговски обекти“ се предоставя на собствениците/наемателите на търговски обекти като магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите. Застраховката осигурява застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други.

Застраховка „Офиси и търговски обекти“ покрива загуби, причинени от:

  • пожар, включително и последиците от гасенето на пожара;
  • експлозия на съд под налягане;
  • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, включително
  • падащи дървета и клони;
  • изтичане на водопроводна вода (включително от забравени отворени кранове);
  • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
  • удар от пътно превозно средство или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;
  • кражба чрез взлом;
  • земетресение.