Комбинирана застраховка Хотели и ваканционни селища е специализиран продукт, предназначен за собственици или наематели на хотели, ваканционни селища и обекти за отдих и развлечения.

Чрез застраховка Хотели и ваканционни селища се осигурява защита на сгради, спортни и обслужващи съоръжения, обзавеждане, инвентар и стоки за следните застрахователни случай:

  • пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния и удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
  • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
  • свличане или срутване на земни пластове;
  • тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
  • измокряне в резултат от авария на ВиК;
  • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
  • удар от пътно превозно средство или животно;
  • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти.