Застраховка Злополука на местата в плавателни съдове покрива последици от злополука с всеки един или едновременно с всички пътници, намиращи се в Плавателния съд. Застраховат се задължително всички места в Плавателния съд, посочени в разрешително за плаване.

Чрез Застраховка Злополука на местата в плавателни съдове се покриват следните застрахователни рискове:

  • Смърт вследствие злополука;
  • Трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука;
  • Временна загуба на трудоспособност вследствие злополука.