Обект на застраховка Каско на плавателни съдове са речни, канални, езерни и морски плавателните съдове за следните застрахователни рискове:

  • Пълна Загуба /реална или конструктивна/ или частични щети на плавателния съд;
  • Отговорност Сблъскване – сумите, които Застрахованият е длъжен да заплати като обезщетение за имуществени щети, които застрахованият плавателен съд вследствие на сблъскване или удар би причинил на друг плавателен съд, или на други подвижни, неподвижни, или закотвени съоръжения и предмети;
  • Обща Авария – приспадащата се на застрахования плавателен съд контрибуция в „Обща Авария“ съгласно издаден и влязъл в сила диспаш ;
  • Загуба на Дисбурсменти в резултат на „Каско“ – пълна загуба (реална или конструктивна) на плавателния съд;
  • Загуба на Навло в резултат на „Каско“ – пълна загуба (реална или конструктивна) на плавателния съд.

Застраховка Каско на плавателни съдове може да бъде сключена за срок от 12 месеца.