Отглеждането и развъждането на селскостопански култури и животни е рискова дейност. Много често причини, които са извън волята на човека са причини за огромни загуби и загуби на инвестиции.

Застраховка Животни, птици и кошери с пчели е предназначена за всички собственици на едри рогати животни /говеда и биволи/, еднокопитни /коне, магарета/, дребни рогати животни /овце, кози/, свине, кучета, птици, риба и кошери с пчели.

Застраховка Животни, птици и кошери с пчели обезщетява понесени загуби при смърт или неотложно клане, разпоредено от ветеринарен лекар поради нещастен случай или сериозно физиологични и функционални смущения в здравословното състояние на животното вследствие на пожар; природни бедствия – буря, ураган (вихрушка, смерч), проливен дъжд, градушка, наводнение, срутване на земни и скални маси и удар от мълния; злополуки – обгаряне от взрив, нападение от диви животни, действие на електрически ток, произшествие с МПС, счупване на костиОтглеждането и развъждането на селскостопански култури и животни е рискова дейност.

 

Много често причини, които са извън волята на човека са причини за огромни загуби и загуби на инвестиции. при механичен удар и падане в пропаст при паша; заразни, незаразни, паразитни и други болести.