Застраховка Строителни машини и оборудване осигурява застрахователна защита на собственици и наематели на строителни машини и оборудване.

Предмет на застраховка Строителни машини и оборудване са всякакъв тип строителни машини и оборудване, използвани от застрахованото лице във връзка с дейността му, които са преминали успешно приемни изпитания и са в нормална експлоатация.

Покритието по застраховка Строителни машини и оборудване включва всяка внезапно и непредвидено настъпила пълна загуба или частична щета поради каквато и да било причина:

  • пожар, удар от мълния, експлозия, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;
  • природни бедствия – буря, наводнение, градушка, свличане на земни пластове, земетресение и вулканично изригване;
  • кражба чрез взлом;
  • грешки при работа, небрежност или злоумишлени действия от служители на застрахования;
  • сблъскване, преобръщане, дерайлиране;
  • всяко друго внезапно настъпило събитие, невключено в Общите и Специални изключения.