Застраховка Строително-монтажни рискове /Всички рискове на предприемача има за цел да осигури застрахователна защита на сгради докато са в процес на строителство или ремонтни работи за времето от започването на строителните работи до завършването и предаването им на собственика.
Предмет на застраховката могат да бъдат строителни проекти от всякакъв вид:

  • цялата строителна площадка;
  • извършваните по договор строително-монтажни работи;
  • материалите;
  • механизацията и оборудването;
  • гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и/или неимуществени вреди.

Застраховката осигурява покритие срещу всички рискове от загуба или вреда на строително-монтажни работи, строителни машини, строителни съоръжения и оборудване, разходи за разчистване на останките след застрахователно събитие на строителния предприемач – възложителя, изпълнителя и подизпълнителите през периода на строителството на обекта и по време на гаранционния срок. Застраховка Строително-монтажни рискове /Всички рискове на предприемача осигурява и покритие на отговорността във връзка със загуби, причинени на здравето, живота или имуществото на трети лица.

Застраховка Строително-монтажни рискове /Всички рискове на предприемача е предназначена за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакъв тип строителни обекти, като застрахователната сума на строително-монтажните работи е равна на цената на строителния договор.