Чрез застраховка Ползватели на кабелна телевизия се осигурява застрахователна защита на един или повече телевизионни приемници, включени към кабелен оператор.
Застрахователние рискове, който се покриват посредством застраховка Ползватели на кабелна телевизия са:

  • кражба
  • пожар
  • мълния
  • късо съединение
  • токов удар и индукция от електрически ток или свръхнапрежение по преносната мрежа на телевизионния сигнал.

Застрахователното покритие за застрахованите един или повече телевизионни приемници е валидно само за застрахованите помещения вписани в застрахователната полица.