Чрез застраховка Развала на стоки в хладилни камери се покрива физическа загуба или вреда на стоки със специфични температурни изисквания за съхранение, които са собственост или под отговорност на юридически лице или еднолични търговци, срещу внезапно и неконтролирано покачване на температурата в хладилните камери, причинено от всяко внезапно възникнало, непредвидено и случайно събитие, с изключение на изрично изключените събития.

Покриват се и специфични рискове като внезапно и неконтролирано изтичане на охладителя, аварийно прекъсване на електрозахранването от централната електроснабдителна мрежа, повреда в локалната електрическа инсталация.