Чрез застраховка Туристи в Република България се застраховат групово или индивидуално български и чуждестранни граждани, при пътуванията, почивките и престоя им на територията на Република България.
Има възможност да бъде сключена както от собствениците на хотели в полза на техните клиенти, така и от индивидуални туристи – български или чуждестранни граждани. Покритието по полицата е валидно само за територията на Република България.
Застраховка Туристи в Република България покрива следните застрахователни рискове:

  • Смърт вследствие злополука;
  • Трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука;
  • Временна загуба на трудоспособност вследствие злополука над 20 дни;
  • Медицински разноски, вследствие злополука или акутно заболяване;
  • Разноски за репатриране, вследствие злополука или акутно заболяване;
  • Спасителни разноски.