Застраховка Кредити е разработена и предназначена за всички финансово-кредитни институции, срещу рискове от неизпълнение на финансови задължения от страна на Кредитополучателя по условията на сключен Договор за кредит.

Чрез застраховка Кредити се осигурява застрахователно покритие на финасово-кредитната институция, отпуснала кредит на физическо или юридическо лице срещу следните застрахователни рискове:

  • Дължимата и неплатена сума по кредита /вкл. лихвите/, когато е договорено изплащане на цялото задължение на определен падеж;
  • Дължима и неплатена сума по кредита, когато Кредиторът е изискал предсрочно издължаване на кредита на основание и по ред предвидени в закона чл. 432 от Търговския закон;
  • Всяка дължима и неплатена погасителна вноска по кредита, определена по размер и падеж в погасителния план, към Договора за кредит.

Застраховката е валидна само за територията на Република България.