Застраховка Наем е предназначена за защита на имущества за жилищни цели, находящи се на територията на Република България, и отдадени под наем от техните собственици, в това число:

  • Жилища;
  • Вили;
  • Движимо имущество, находящо се в помещенията, отдадени под наем, като мебели, обзавеждане, техника и уреди.

Застраховката може да покрие също така отговорността на наемодателя за причинени имуществени и неимуществени вреди със застраховано имущество.

Застрахователното покритие осигурява защита срещу следните рискове:

  • пожар, включително последиците от неговото гасене, гръм (мълния), експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части и/или товар;
  • буря; радушка, проливен дъжд, наводнение; естествено натрупване на сняг или лед; измръзване, замръзване; свличане или срутване на земни пластове; увреждане от действието на подпочвени води; авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации и включените към тях уреди; удар от превозно средство; земетресение; палеж; необходими разноски; вандализъм; кражба чрез взлом.

Застрахователното покритие е валидно за имуществото, описано в полицата и находящо се на посочения в полицата адрес. Стандартния срок на застраховката е една година.